Shaktiman Theme Song Guitar Tabs

 

Shaktiman Theme Song Guitar Tabs

Shaktiman
D|-------3--
A|--4-5---

Shaktiman
A|--5-4-2--

Shaktiman
A|-----5-4-
E|--4-------

Shakti Shakti Shaktiman
A|--4-4--4-4--4-4--4-5-

Shakti Shakti Shaktiman
A|--4-4--4-4--4-4--4-3-

Shakti Shakti Shaktiman
A|--4-4--4-4--4-4--4-5-

Shakti Shakti Shaktiman
A|--4-4--4-4--4-4--4-3-

Adbhut adamya sahas ki paribhasha hai
G|--4-6-4-6-6--4-6-7--7-6-4-6-7--

Ye mitati manavta ki aasha hai
G|--4-6-7--7-6-4-6-7-4\7-6-6-

Ye srishti ki shakti ka
B|--6-------6---------
G|----7-6-----7-6-7--

Vardaan hain
G|--4-6\7-6-7-

Ye avatar nahi hain ye insaan hai
B|--------------------------6---------
G|--4-6-7-4-6-7-4-6-7-----7-6-6-

Shaktiman
B|-------6--
G|--6-7----

Shaktiman
G|--7-6-4---

Shaktiman
G|-----7-6-
D|--6-------

Ye aatmashakti hain
B|---------------6--
G|--6-6-6-6-7-----

Duniya badal sakti hain
G|--4-6-4-4h6-4-3-1-

Phoolon me dhal sakti hain
G|--9/7-7-6--9-7-6-7--

Sholon si jal sakti hain
G|--7\9-7-7h9-7h9-7-6-6-

Hota hai jab aadmi ko
G|--4-6-4-4-4h6-4-3-1-

Apna Gyaan
G|--4-6-7-

Kehlaya wo Shaktiman
B|----------6-----------
G|--4-6-7-----7-6-6--

Shaktiman
B|-------6--
G|--6-7----

Shaktiman
G|--7-6-4h6\7/6-4--

Shaktiman
G|-----7-6-
D|--6-------


Click on the video above to watch my cover on YouTube.
Thank You!

Amazing Deals on Guitars


      
Comments